L FRANK AUDIO HYB106-6T 6.5-inches

  • Wall mount 6.5inch speaker
  • 100V 70V 40W
  • 8 ohm